Witamy na stronie internetowej Parafii pw. Świętego Ducha w Chełmie

Modlitwa do Ducha Świętego

 Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, 

abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; 

daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione 

na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; 

daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił 

do Boga, a gardził marnościami tego świata; 

daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród 

niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; 

daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela 

i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; 

daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, 

w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; 

daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. 

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj 

mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, 

i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. 

Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, 

abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. 

Amen.